Řešení odpadů

Ekologie pro nás velmi důležitá. Jedna z nejabsurdnějších věcí dnešní doby je, že splachujeme na toaletě pitnou vodou. Toto je luxus, který si nemůžeme dovolit a v době (bohužel asi ne tak vzdálené), kdy hrozí, že se povedou války kvůli pitné vodě, to bude znít ještě absurdněji. V případě kontejnerového domu, kde chceme poskytovat i „off grid“ řešení (nezávislé na přívodu a odvodu energií a odpadů) byste si mohli myslet, jak si asi poradíme s toaletou. Věřte nám, je to snadné a ve Skandinávii dokonce už dvacet let naprosto běžné! Suché separační toalety vám vyřeší hned dva problémy, za prvé spotřebu velkého množství pitné vody na splachování a za druhé nutnost budování odpadního potrubí nebo odpadní jímky.

Moderní separační toalety nepotřebují ani vodu, ani kanalizaci, ani chemii. Přitom nezapáchají. Separační či kompostovací toalety najdete ve skandinávských domácnostech i firmách běžně už dvacet let. U nás se pomalu dostávají do povědomí nejen díky své ekologičnosti, ale i ekonomičnosti a jednoduchosti instalace.

Vzhledem k tomu, že se nesplachují, není potřeba pro ně stavět žádnou kanalizaci, ani přivádět vodu, ani kopat jímku. Šetří se tak nejen pitná voda, ale i nemalé stavební náklady. A jsou naprosto ideálním řešením pro kontejnerové domy.

Díky tomu, že tuhý obsah toalet se zkompostuje a moč je výborné hnojivo, nevzniká tak vlastně žádný odpad. Naopak, vzniká užitečný humus, který lze využít třeba na okrasném záhonku. Pokud má kontejnerový dům zelenou střechu lze tento humus použít na hnojení této zelené zahrady.

Pak zbývá v domácnosti už jen šedá voda, která se dá například pustit do kořenové čistírny a využít na zálivku. Ekologická toaleta se tak může bez problému použít i v různých ochranných pásmech či chráněných krajinných oblastech, kde je těžké získat povolení na odvod odpadů, nebo „off grid“ řešení.

Sedají si i pánové
Jen při sezení totiž míří moč bezpečně do nálevky v přední části a je tak separována od tuhých exkrementů a odváděna  do nádrže, kanystru pro následné využití na hnojení. A jen po patřičném zatížení prkénka se také otevře záklopka nad kyblíkem v zadní části toalety, kam padají a kde se shromažďují tuhé výkaly.

Takovéto jednoduché oddělení tuhé části od tekuté zamezuje kvašení obsahu toalety, tvorbě nepříjemných pachů a vzniku příhodných podmínek pro výskyt much. Separace moči tak řeší téměř všechny nepříjemné průvodní jevy klasických kadibudek a suchých toalet. Navíc přímo pod prkénkem mají tyto toalety udělaný nepřetržitý odtah vzduchu přímo skrze toaletu odvětrávacím potrubím rovnou ven.

Použitý papír se hází dovnitř, vyrovnává v zásobníku poměr uhlíku a dusíku a urychluje tak následné kompostování. A právě na kompost ideálně míří tuhý obsah po naplnění zásobníku.

Ve dvoučlenné domácnosti je třeba toaletu vyprázdnit jednou za měsíc a půl.

Navíc spláchnutím na klasickém záchodě dochází k plýtvání pitnou vodou, na jejíž čištění se kromě obrovských investic do čističek vyplýtvá velké množství energie i chemie.

Vyšší cena se vrátí na úsporách
Ano, suché toalety jsou technicky a konstrukčně mnohem náročnější než klasické splachovací toalety a jejich pořizovací cena je tedy vyšší, ale brzy se vrátí na úspoře za pitnou vodu a poplatky za stočné. Navíc suchému záchodu nevadí ani když z nějakého důvodu neteče voda. Představte si na chvíli, že by jsme všichni používali suché záchody a vzniklý humus používali na záhoncích. Nastali by dvě věci: naše řeky by byly o 100% čistější a záhonky zelenější.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/separacni-a-kompostovaci-toaleta-dqj-/koupelna.aspx?c=A140414_123613_koupelna_rez