O projektu

Proč kontejnerové domy?

Vždy jsem chtěl jít proti proudu, proti stádu, protože to dojde maximálně na porážku. Když se u nás objevily první možnosti výstavby dřevostaveb, myslel jsem, že si klasický zděný dům už nikdo nepostaví, ale není tomu tak. Lidé se stále tvrdohlavě drží svých starých návyků zuby nehty a cokoliv nového, sebelepšího, je pro ně přirozeně hrozba. Právě proto dneska není moderní ekologické bydlení, tam kde by mohlo být.

Kontejnerový dům

Autor:Benjamin Garcia Saxe

Rozhodli jsme se, že popoženeme ekologické smýšlení a návyky v jednom z nezkoprnělejších odvětví a to je stavebnictví. Že vneseme nový svěží trend do designu, architektury a samotné výstavby rodinných domů, bytů, kanceláří atd. u nás. Pomůžeme rozšířit u nás zatím pořád velmi přehlížený a podceňovaný trend bydlení.Budeme šířit osvětu o kontejnerových domech a jejich úžasných vlastnostech a možnostech tak, aby třeba i vaše příští místo, které budete nazývat domov, byl kontejnerový dům

Nechceme jít ale cestou unifikovaných prefabrikovaných buněk vyrobených nově z nového materiálu. Ne! Chceme každou výstavbou vracet něco přírodě, takže každý náš projekt bude výhradně z již postavených a většinou použitých lodních kontejnerů, které tímto recyklujeme a nezatěžujeme přírodu dalším odčerpáním zdrojů a energie. Chceme, aby každý náš projekt měl svůj příběh. aby byl krokem kupředu a ne zpět, aby nevznikalo něco hezkého, ale na něčí úkor.