Kontejnerové stavby jsou velmi elegantní a působivé. Přesto však mohou působit poněkud strohým dojmem, díky svému industriálnímu vzhledu. Tento dům je ale jiný, protože kromě technických vymožeností si s sebou nese i vřelý příběh.

Natali a Fabio tvoří pár, o kterém celý následující text povídá. O nich a kontejneru, který jim ulehčil život. Jak se to občas stává, Natali v prosinci roku 2013 zjistila, že je těhotná. V té době žili společně v jednom bytě 1 + KK. Zůstat tam a vychovávat dítě na tak malé prostoru se jim zdálo nemožné a touha přestěhovat se se pro ně stala okamžitě prioritou.

Postupovat podle klasického životního manuálu, tedy postav dům (a zasaď strom!) pro ně bylo nereálné, kvůli nedostatku peněz. Jednoduše si nemohli dovolit financovat drahou práci architekta, stavaře, všechen materiál atd. Jelikož jsou mladí a nekonvenčně smýšlející, začali se rozhlížet po alternativních verzích bydlení.  Nejvíce je okouzlila právě možnost přeměny kontejneru na odolnou, stylovou verzi domu. Kontejnerová architektura.
Vzhledem k tomu, že ani jeden těmto novátorským postupům nerozuměli, bylo jim jasné, že musejí najít kvalifikovanou společnost, která jim udělá projekt.


Firmu s patřičnou specializací se jim podařilo najít ve městě Campinas. Sám majitel se jich ujal a sliboval jim odbornou péči. Nic ale není tak růžové, jak se na první pohled zdá. Společnost nedodržela slibované termíny a nakonec došlo až na zrušení smlouvy.
V té době je potkala krize ještě většího ražení, než výše zmíněná. Natali totiž o dítě přišla. „Díky“ tomu jim odpadl deadline na dům a skončil všechen spěch. U záměru postavit kontejnerový dům však nakonec vydrželi.

Následovaly další pokusy o nalezení vhodné firmy, snažení však bylo marné.  V jejich okolí nebyl nikdo, kdo by kontejnerům rozuměl a udělal jim nabídku. Sen byl však jasnější než realita a oni se rozhodli jít do toho za každou cenu, na vlastní pěst.
Natali a Fabio koupili 4 kontejnery o velikosti 40 stop, typ HC (High Cube – 12 x 2,50 x 2,90 cca). Jejich společný přítel, povoláním architekt, se vrhl do předběžného projektu, tedy do návrhu, jak kontejnery vhodně seskládat. Důkladně promýšlel jednotlivá umístění, žádné náhodné vrstvení na sebe se nekonalo. Pro doplnění některých prostor používal ocelového rámu.


A tak tedy, z oceli a vlastního odhodlání si stvořili rodinný dům.

Zpětně oba dodávají samá pozitiva; práce je čistší a rychlejší, než u zděného domu. Nadšení z finanční nenáročnosti u nich nezná mezí, porovnáváno je s klasickým zděným domem.
Za provozu se ušetří dokonce 30% v rámci ekologického uzpůsobení kontejnerového domu. Dům je pokryt termo-akustickými obklady, stěny jsou lemovány minerální vlnou a sádrokartonem. Dokonce vytvořili systém sběru dešťové vody, kterou potom využijí k zalévání či jako užitkovou.
Celkem zastavěli plochu o velikosti 215m 2 a trvalo jim to jen 8 měsíců.

Tak co, bude i váš životní příběh propojen s kontejnerovou stavbou?

Fotogalerie:

3
Kontejnerová chata ve Finsku Tyrkysová pro přepravní kontejner