Tato realizace kontejnerové stavby je nám obzvláště blízká, protože budovy občanské vybavenosti jsou často ideální příležitostí pro použití použitých lodních kontejnerů…

Když mateřská škola Ogura Asahi oslavila své 50. výročí od vzniku, uvědomili si její majitelé, že už nesplňuje potřebné kvóty bezpečnosti proti zemětřesení a je tedy nutná kompletní rekonstrukce celého objektu. Namísto obyčejné přestavby, aby splnili kvóty a bezpečnost,  se však architekti z HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro pustili do úplné přeměny se záměrem využít ekologicky šetrné komponenty, tedy vyřazené lodní kontejnery. Školka se nachází v provincii Saitama v Japonsku a využívá udržitelného konceptu. Také nenásilně ukazuje dětem, že je i jiná cesta využití zdrojů naší země a učí je, jak tyto zdroje ocenit.
materska-skolka-y-kontejneru-10
HIBINOSEKKEI + You no Shiro je japonská architektonická firma, specializující se na tvorbu úžasných prostor pro malé děti, jako jsou mateřské školy, jesle a denní stacionáře. Firma se poté, co byla najata na modernizaci Ogura Asahi, rozhodla, že projekt využije i k edukaci dětí. Zástupci firmy uvádí, že jejich hlavním tématem pro školu bylo učit děti o fosilních palivech a vzdělávat v tom, jak by měly být zdroje ceněny a používány šetrně. K dosažení svého vytyčeného cíle, architekti použili recyklované námořní přepravní kontejnery k posílení odolnosti proti zemětřesení namísto nových stavebních materiálů.
materska-skolka-y-kontejneru-7

Učí dětí objímat stromy

Architekti pracovali s velkým ohledem na zeleň v blízkosti školky, všechny stojící stromy byly zachovány. Místa, kde stojí, jsou pohodlně zpřístupněna, takže je děti mohou kdykoliv vidět, dotknout se jich a vychutnat si je. Záměrem zde bylo naučit děti, aby si vážily svého globálního životního prostředí a poskytnutí “přirozeně zapamatovatelné ekologické výchovy.”

materska-skolka-y-kontejneru-9

Ekologicky udržitelné tělocvična

Odolnost proti zemětřesení byla posílena, ale rekonstrukce byly provedeny za pomoci tehdejší struktury, (například původní střecha byla ponechána). Architekti svou prací zdůrazňují, že mají v úmyslu pomáhat dětem si uvědomit, že používání metody rekonstrukce namísto nové výstavby přináší většinou lepší výsledek. Důležitý rozdíl je v ekologičnosti těchto variant.
materska-skolka-y-kontejneru-6

Úsporné zdroje

To, že staví z recyklovaných materiálů, vede k úsporám. Také ale šetří energii a snižuje oxid uhličitý. Dětem to ukazuje, jak pečlivě používat omezené zdroje naší planety.
materska-skolka-y-kontejneru-1

Otevřenost

Otevřený koncept společenských místností a pokojů učitelů tak, že jsou proti sobě a sdílí společný prostor pod širým nebem, přispěl k tomu, že každý, dítě i dospělý, necítí anonymitu z těchto prostor, nýbrž příjemnou pospolitost všech přítomných. Toto uzpůsobení navíc dovoluje kolemjdoucím nahlédnout, co se děje uvnitř mateřské školy, když prochází kolem.

Škola, kde se můžete vnímat rozdíl

Architekti záměrně ponechali drsný vzhled kontejnerů navenek, aby pomohli malým dětem a jejich rodičům snadněji najít tuto budovu. Dřevo bylo použito ve vnitřních prostorech, aby vyvolalo domácký pocit tepla. Kontrast studeného kovu a teplého dřeva tak dětem ukazuje jeden z mnoha kontrastů tohoto světa. Designéři upozorňují, že sami mladí nájemníci, “mohou cítit srovnání uvnitř a mimo.”

Fotogalerie:

 

Roast Republic kontejnerový stánek Restaurace Wahaca z kontejnerů